Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 5. - 2019. MÁJUS 21.

Személyi jövedelemadó

23. A szakképző iskolai tanulók kedvezményes étkeztetése és Széchenyi Pihenő Kártya juttatása

[a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 28. §-a, 71. § (1) bekezdés b) pontja és (5) bekezdés a) és b) pontjai, 1. számú melléklet 4.37. pontja, a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése]

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú melléklet 4.37. pontja értelmében adómentes bevételnek minősülnek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szakképzési tv.) és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, ideértve az utazási költségtérítést is.

A Szakképzési tv. 68. § (1) bekezdése alapján a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben a pénzbeli juttatások mellett kötelezően megillető juttatások körébe tartozik a kedvezményes étkeztetés is. A Rendelet 3. §-a alapján a tanuló részére a gyakorlati képzési napokon a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó egyszeri kedvezményes étkezést, vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást köteles biztosítani. A természetbeni hozzájárulás történhet étkezési utalvány, – jegy formájában is [Rendelet 3. § (4) bekezdése].

Így olyan esetben, ha a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó étkezési jegy vagy étkezési utalvány juttatásával biztosítja a tanulók kedvezményes étkezését, az is adómentes juttatásnak számít. Utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz esetében az adómentesség további feltétele, hogy az megfeleljen az Szja tv. 1. számú melléklet 9.1. pontjában foglalt általános rendelkezésnek, mely szerint amennyiben a juttatás tárgya utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, akkor az – e törvény külön rendelkezése alapján vagy annak hiányában is – akkor minősül e melléklet szerinti nem pénzben adott juttatásnak, ha a juttatási feltételek alapján megállapítható, hogy az mely termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, továbbá ha az utalvány nem visszaváltható, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek.

Az Szja tv. 70. § (3) bekezdése sem alkalmazható az olyan utalványok juttatása esetében, amelyeknél nem állapítható meg egyértelműen, hogy az mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel [Szja tv. 69. § (3) bekezdése].

Abban az esetben tehát, ha a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó olyan utalványt, kártyát juttat a tanulók részére, amelyeknél nem határozható meg egyértelműen, hogy az mely termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, akkor a juttatás nem tekinthető sem adómentesnek, sem egyes meghatározott juttatásnak, vagyis az ilyen juttatásra tekintettel a tanulóknak az Szja tv. 28. §-a szerinti egyéb összevonás alá eső jövedelme keletkezik. Az egyéb jövedelem után a tanulóknak 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót kell fizetniük, a kifizetőnek pedig 19,5 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettsége keletkezik [a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése)].

Az Szja tv. 1. számú 4.37. pontja szerinti adómentesség feltételei fennállnak például – a gyakorlati képző saját munkahelyi étkezdéjében, büféjében biztosított kedvezményes étkeztetésen kívül – olyan esetben is, ha a gyakorlati képzőhely területén, vagy az adott településen lévő étteremben, büfében tud a tanuló meleg ételt vagy hideg ételt vásárolni a képzőhely által kibocsátott, vagy a külső szolgáltató által kibocsátott étkezési utalvánnyal, étkezési jeggyel. Továbbra is megfelel a feltételeknek, ha a képzőhely ebédet rendel a tanulóknak, valamint az is, ha a tanulók a gyakorlati képzés szervezőjének nevére kiállított számla ellenében vásárolnak ebédet, és annak költségét utólag a kifizető megtéríti a tanulók számára.

2. A Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás alszámlájára utalt legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja értelmében – figyelemmel az Szja tv. 71. § (5) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltakra is – olyan béren kívüli juttatásnak minősül, amelyet a munkáltató adhat a munkavállaló részére.

Tekintettel arra, hogy az Szt. 27. § (1) bekezdése alapján a tanuló gyakorlati képzése a gazdálkodó szervezetnél nem munkaszerződés, hanem tanulószerződés alapján folyik, ezért a gazdálkodó szervezetnek nincs arra lehetősége, hogy a tanulók részére béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenő Kártya juttatást biztosítson.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 4724829234]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum