Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁMÉRTESÍTŐ 2019. 4. - 2019. ÁPRILIS 23.

Kisadózó vállalkozások tételes adója és kisvállalati adó

20. Nyugdíjas munkavállaló munkabérének megítélése a kisvállalati adóalap meghatározása során

[Katv. 20. § (2) bekezdés]

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.] 20. § (1) bekezdése alapján a kisvállalati adó alapja a tőke- és osztalékműveletek korrigált eredményének a személyi jellegű kifizetésekkel növelt összege, de legalább ez utóbbi összeg. A Katv. 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján személyi jellegű kifizetésnek minősül azon személyi jellegű ráfordítás, amely a társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény [Tbj.] szerint járulékalapot képez az adóévben [nem tartozik ugyanakkor ide a (2a) bekezdés alapján a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vagy társas vállalkozó járulékalapja, valamint a kedvezményezett foglalkoztatott után érvényesíthető kedvezmény éves összege].

Tekintve, hogy a Katv. 20. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy az adott személyi jellegű ráfordítás a Tbj. szerint járulékalapot kell, hogy képezzen, ebből adódóan a Tbj. szabályait komplexen kell vizsgálni és feltétel az is, hogy az adott kifizetés ténylegesen járulékalapot képezzen. A Tbj. szabályai alapján járulékalapról biztosítási kötelezettség hiányában nem beszélhetünk. Mivel 2019. január 1-jétől a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonyban álló, saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy nem minősül biztosítottnak, így a részére teljesített kifizetés nem képez járulékalapot. Mindezekre figyelemmel az említett személyek részére juttatott munkabért nem kell figyelembe venni a kisvállalati adóalap meghatározása során.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2396935640/2019.]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum