Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 4. SZÁM - 2018. ÁPRILIS 24.

38. Kell-e a turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni abban az esetben, ha a kedvezményes áfamérték alá tartozó éttermi szolgáltatáshoz kapcsolódóan előleget vesznek át?

[Eak tv. 261. §]

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény [Eak tv.] 261. §-a alapján a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség tárgya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 3. számú melléklet II. részének 3. pontja szerinti szolgáltatás (a továbbiakban: hozzájárulás-köteles szolgáltatás) ellenérték fejében történő nyújtása. Hozzájárulás fizetésére kötelezettnek minősül minden olyan személy, vagy szervezet, amely saját nevében hozzájárulás-köteles szolgáltatást nyújt [Eak tv. 261. § (2)].

Az előleg átvételével, jóváírásával még nem valósul meg hozzájárulás köteles szolgáltatás. Az Eak tv. – az Áfa tv. 59. §-ától eltérően – a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételét, jóváírását nem minősíti fizetési kötelezettséget vagy hozzájárulási kötelezettséget keletkeztető tényállásnak. Előzőekre tekintettel a hozzájárulás-köteles szolgáltatás ellenértékébe beszámító előleg átvételéhez, jóváírásához vagy az azzal összefüggő bizonylat-kiállításhoz nem kapcsolódik a turizmusfejlesztési hozzájárulással összefüggő kötelezettség.

Az Eak tv. 261. § (5) bekezdése alapján a hozzájárulást azon hozzájárulás-köteles szolgáltatásnyújtás után kell az önadózás szabályai szerint megállapítani és bevallani, amelyről kiállított

a) számlán, számviteli bizonylaton vagy ezek hiányában bármely más, a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított okiraton feltüntetett teljesítési időpont vagy, ha a teljesítési időpontot nem tüntették fel, akkor a

b) számla, számviteli bizonylat vagy a hozzájárulás-köteles szolgáltatásról kiállított más okirat kiállításának időpontja

a hozzájárulás fizetésére kötelezettre irányadó bevallási időszakra esik.

Az említett rendelkezésekből következően a hozzájárulás-köteles szolgáltatás bizonylatán feltüntetett teljesítési időpontot (ha ilyen időpontot nem tüntettek fel, akkor a bizonylat kiállítási időpontot) magában foglaló bevallási időszakra kell a szolgáltatás teljes (előleggel nem csökkentett, áfa nélküli) ellenértéke után megállapítani és megfizetni a turizmusfejlesztési hozzájárulást.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-1762/2018., NGM/13044/2018]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum