Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 3. SZÁM - 2018. MÁRCIUS 21.

31. Feltételes adóbírság alkalmazhatósága a 2017. évben kiadmányozott, de 2018. január 1-jét követően esedékes fizetési kötelezettséget előíró határozatokban megállapított adóbírság tekintetében

[Art. 216. §, Art. 270. § (2) bekezdése]

Az adózói beadványban foglaltak szerint egy vállalkozónál az állami adó- és vámhatóság 2015-2016. évekre bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést folytatott le, melynek eredményeként 2017. évben kiadmányozott határozatában adóhiányt, adóbírságot és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget állapított meg. A megállapításokról szóló határozatot az adózó átvette, a fellebbezési határidő 2018. január 17-én járt le. Az adózó beadványában előadta, hogy szeretne élni az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben (a továbbiakban Art.) szabályozott feltételes adóbírság kedvezménnyel. Kérdésként merült fel, hogy azon 2017. évben indult eljárásban, amelyben az ügydöntő határozattal előírt fizetési kötelezettség 2018. január 1-jét követően esedékes, élhet-e az adózó a feltételes adóbírság kedvezménnyel.

Az adózó tájékoztatást kért továbbá arra vonatkozóan, hogy melyek a megfizetés és mentesülés szabályai; az 50%-os elengedés külön osztály (Fizetési Kedvezmények Osztálya) előtti eljárásban, vagy az adott hatósági eljárás során hozott határozat módosítása keretében történik-e.

Az Art. 216. §-ában szabályozott feltételes adóbírság lényege, hogy ha az adózó az utólagos adómegállapításról hozott első fokú határozat elleni fellebbezési jogáról lemond és esedékességig a határozatban előírt adókülönbözetet megfizeti, mentesül a kiszabott adóbírság ötven százalékának megfizetése alól.

Az Art. 270. § (1) bekezdése értelmében e törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.

A 271. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt átmeneti rendelkezések alapján az Art. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni, továbbá e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a hatálybalépést követően esedékessé váló kötelezettségekre is.

Fentiekben idézett átmeneti rendelkezés alapján, függetlenül attól, hogy az adófizetési kötelezettséget megalapozó ellenőrzést még az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: régi Art.) rendelkezései szerint folytatta le az adóhatóság és e törvény alapján hozta meg határozatát, tekintettel arra, hogy az előírt kötelezettségek megfizetési határideje már 2018. évre esik, azaz a fizetési kötelezettség az Art. hatályba lépését követően esedékes, az Art. 216. §-ában foglalt feltételes adóbírság kedvezménnyel élhet az adózó.

Amennyiben a kedvezmény érvényesítésének feltételei fennállnak, azaz az adózó legkésőbb a fellebbezési határidő végéig eljuttatja a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát az adóhatósághoz, továbbá a határozatban előírt adókülönbözetet az esedékességéig maradéktalanul megfizeti, úgy az adóhatóságnak hivatalból kell megállapítania, hogy a kedvezményes adóbírság feltételek fennállnak, azaz az adózónak a határozatban előírt adóbírság 50%-át kell csak megfizetnie az esedékességig. Ehhez nincs szükség fizetési kedvezmény igénybevételére irányuló adózói kérelem benyújtására.

[NAV Adó- és Vámszakmai Hatósági és Felügyeleti Ügyekért Felelős Szakmai Helyettes 2160729587]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


Kapcsolódó kulcsszavak


Feltételes adóbírság

A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum