Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 1. SZÁM - 2018. JANUÁR 22.

Egyéb

13. Tájékoztató a közérdekű nyugdíjas szövetkezet által köztehermentesen foglalkoztatható személyi kör bővüléséről és további változásokról

[1995. évi CXVII. tv. 1. sz. melléklet 4.24 pontja,1997. évi LXXX. tv. 5. § (1) bekezdés b) pont, 1998. évi LXVI. tv. 3. § (6) bekezdés, 2011. évi CLVI. tv. 455. § (3) bekezdés e) pontja, 1996. évi LXXXI. tv. 26. § (10) bekezdés]

Az átmeneti bányászjáradékban részesülők közérdekű nyugdíjas szövetkezeten keresztül történő foglalkoztatása érdekében az egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi CXLVI. törvény 2017. november 28-i hatályba lépéssel módosította a közérdekű nyugdíjas szövetkezetre vonatkozó szabályokat.

Ettől az időponttól nyílt meg a lehetősége annak, hogy a közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban: nyugdíjas szövetkezet) az átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjaival kapcsolatosan is alkalmazza a kedvezményezett foglalkoztatáshoz fűződő alább ismertetett szabályokat.

A nyugdíjas szövetkezetnek csak természetes személy tagja lehet, és a tagok 90 százalékának öregségi nyugdíjban, vagy átmeneti bányászjáradékban kell részesülnie. A tagok a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében személyes közreműködésre kötelezettek.

A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki

  • öregségi teljes nyugdíjban,

  • öregségi résznyugdíjban,

  • a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban

részesül.

A nyugdíjas szövetkezet tevékenységében személyesen közreműködő öregségi nyugdíjban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja nem biztosított, a részére juttatott jövedelem után nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség nem merül fel.

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja között fennálló jogviszony nem eredményez szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget és az öregségi nyugdíjban, vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagnak juttatott jövedelemmel összefüggésben egészségügyi hozzájárulás kötelezettség sem merül fel.

A nyugdíjas szövetkezet a szakképzési hozzájárulásnak nem alanya, ilyen fizetési kötelezettsége nem merül fel.

A személyi jövedelemadó tekintetében adómentességet élvez a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként juttatott élelmiszer.

Szintén adómentes a nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.

Adómentes a nyugdíjas szövetkezet által a közösségi alapból az alapszabályában rögzítettek szerint az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagjának vagy családtagjának élelmiszer, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben támogatásként vagy segélyként juttatott bevétel.

Az említett esetekben az élelmiszer juttatás vagy a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak értékének megállapításánál a szövetkezet értékesítési tevékenysége során alkalmazott árat, ennek hiányában a szokásos piaci értéket kell figyelembe venni.

Az öregségi nyugdíjas tag részére a fent nem említett esetekben pénzben juttatott jövedelem nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetni.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] rendelkezései is kiegészítésre kerültek 2017. november 28-ával. Az új rendelkezés értelmében a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek nem kell társasági adóelőleget megállapítania, bevallania, megfizetnie továbbá adóelőleg-kiegészítési kötelezettség sem terheli [Tao. tv. 26. § (10) bekezdés].

A nyugdíjas szövetkezet bejelentési kötelezettsége

A közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek a biztosítottnak nem minősülő tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja esetében a közérdekű nyugdíjas szövetkezet az állami adó- és vámhatóság felé köteles a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás megkötésének napján bejelenteni a

  • közérdekű nyugdíjas szövetkezet adószámát,

  • közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, nyugdíjfolyósítási törzsszámát.

  • A jogviszony megszűnését követő nyolc napon belül a közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tag jogviszonya megszűnésének napját.

A bejelentési kötelezettséget ügyfélkapun keresztül, vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül lehet teljesíteni.

Az ügyfélkapun keresztül a bejelentés a ’T1045NY jelű adatlapon történik, a telefonon történő bejelentésre a ’T1045TEL jelű adatlap szolgál.

[NAV KI Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-23/2018.]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum