Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 8. SZÁM - 2017. JÚLIUS 21.

26. A praxisjog átruházásának személyi jövedelemadó kötelezettsége

[Szja tv. 28. § (6) bekezdése, 1. számú melléklet 7.35. pontja]

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a praxisjog értékesítésének adókötelezettségére vonatkozó szabályait. Az új rendelkezések alapján az Szja tv. 28. §-ának (6) bekezdésében és az 1. számú melléklet 7.35. pontjában foglaltaknak megfelelően, kedvezőbb adózási helyzetbe kerülnek a praxisjogot értékesítő magánszemélyek.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1. § (2) c) pontja szerint praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. A praxisjog elidegenítésére irányuló jog a praxisjog jogosultját is megilleti.

Az újonnan bevezetett rendelkezés szerint egyéb indokkal adómentes az eredeti jogosult magánszemélynél az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog (megszerzésekor működtetési jog) átruházásáért kapott ellenérték. Eredeti jogosultnak azt az orvost kell tekinteni, aki az Öotv. 2000. február 26-i hatálybalépésekor háziorvosként, házi gyermekorvosként, fogorvosként) dolgozott és a törvény erejénél fogva kapta meg a működtetési jogot. A szabály már 2017. január 1-jétől keletkezett adókötelezettségekre is alkalmazható.

Az Szja tv. 28. § (6) bekezdését kell alkalmazni a praxisjog értékesítéséből származó jövedelem adókötelezettségének megállapítására, ha az értékesítő magánszemély nem eredeti jogosultja volt a praxisjognak.

Egyéb jövedelemnek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti praxisjog átruházásából származó bevételnek a korábban értékcsökkenési leírás címén költségként el nem számolt szerzési értéket és a megfizetett illetéket meghaladó része (számított összeg), ha az átruházás a megszerzés évében vagy az azt követő évben történik. Ha az átruházás a praxisjog megszerzését követő második évben vagy azt követően történik, a jövedelem a számított összeg

1. 90 százaléka a megszerzés évét követő második évben,

2. 60 százaléka a megszerzés évét követő harmadik évben,

3. 30 százaléka a megszerzés évét követő negyedik évben,

4. 0 százaléka a megszerzés évét követő ötödik és az azt követő években.

2017. június 20-ától a szerzéstől eltelt évek csökkentik a jövedelmet és a személyi jövedelemadó kötelezettség összegét, amelyre korábban nem volt lehetőség.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2161528367/2017.]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


Kapcsolódó kulcsszavak


praxisjog

átruházásának

szja

A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum