Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

ADÓ- ÉS VÁM ÉRTESÍTŐ 5. SZÁM - 2017. ÁPRILIS 21.

Jogalkalmazás

I.
Adózói kérdésekre adott válaszok ismertetése

Ezen szakmai vélemények nem minősülnek jogszabálynak, közjogi szervezetszabályozási eszköznek, ezért alkalmazásuk az ügyfelekre és a bíróságokra nézve nem kötelező

Általános forgalmi adó

9. Foglalóként ügyvédi letétbe helyezett pénzösszeg utáni áfafizetési kötelezettség

[Áfa tv. 59. § (1) bekezdés]

A vevő adásvétel kapcsán foglalót fizet ügyvédi letéti számlára, amely foglaló beszámít a vételárba. A kérdés az, hogy a foglalóként ügyvédi letétbe helyezett pénzösszeg után kell-e – és ha igen, akkor mikor – áfát fizetni.

Adófizetési kötelezettség értelemszerűen csak abban az esetben merülhet fel, ha az eladó adóalany és az ügylet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Áfa tv.) hatálya alá tartozik. Az Áfa tv. 59. § (1) bekezdése szerint, ha a termékértékesítés teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak (a továbbiakban: előleg), a fizetendő adót pénz vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában juttatott előleg esetében annak jóváírásakor, kézhezvételekor kell megállapítani.

Önmagában az a tény, hogy a vevő a pénzösszeget ügyvédi letétbe helyezte, nem elegendő ahhoz, hogy az előlegnek minősüljön, mivel az eladó ekkor még nem rendelkezik szabadon a pénzösszeg felett. Így a foglalónak az ügyvédi letétbe történő elhelyezése nem eredményez adófizetési kötelezettséget. Adófizetési kötelezettség akkor keletkezik, amikor a pénzösszeg az ügyvédi letétből az eladóhoz kerül, tehát amikortól az eladó szabadon rendelkezik a foglaló összegével (amikor kézhez kapja, vagy amikor az összeget az eladó bankszámláján jóváírják). Az ügyvéd az általa átvett pénzről egyéb számviteli bizonylatot köteles kiállítani, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. §-a alapján. Az eladó Áfa tv. szerinti számlát azon a napon köteles kiállítani, amikor ténylegesen hozzájut a pénzösszeghez (amennyiben azt készpénzben kapja meg), vagy amennyiben a pénzösszeget a bankszámláján írják jóvá, akkor a bankszámlán történő jóváírás napjától számított 15 napon belül (ezen időpontoktól minősül ugyanis az átadott pénzösszeg előlegnek).

Ha a pénzösszeg jóváírásának, kézhezvételének a napja az alapügylet (adásvétel) teljesítési időpontját követő időpontra esik, akkor ezen pénzösszeg nem minősül előlegnek [az Áfa tv. 59. § (1) bekezdésének „termékértékesítés teljesítését megelőzően az ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak” kritériuma ugyanis nem teljesül], így ezen pénzeszköz átvételét önmagában az Áfa tv. szerinti bizonylattal sem kell kísérni. Ez esetben az alapügyletről az eladónak számlát az arra egyébként irányadó teljesítési időpont figyelembevételével kell kiállítania, a pénzösszeg átvételéről pedig egyéb számviteli bizonylat kiállítása szükséges.

[NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156746260/2017., NGM Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály NGM/12379/2017.]

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum