Táskakép
Szak-ma elektronikus változat

Találatok száma: 29

 • APEH elnökének 3/2008 (AEE 8.) APEH utasítása
 • Rovat: utasítás, Formátum: Html file
 • az egyes általános forgalmiadó-mentes termékértékesítésekhez, szolgáltatásnyújtásokhoz kapcsolódó utólagos adó-visszatéríttetési jog érvényesítésének, valamint a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, továbbá az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tisztviselői jövedéki adó-visszaigénylésének eljárási szabályairól
 • APEH elnökének 7002/2008. (AEÉ 6.) APEH irányelve
 • Rovat: irányelv, Formátum: Html file
 • a lakásszerzési kedvezmény adó-visszaigénylésének és visszafizetésének lebonyolításáról, valamint az ingatlanértékesítésből származó jövedelem 2008. január 1-jét követő felhasználásáról
 • Az APEH elnökének 4/2008. (AEÉ 9.) APEH utasítása
 • Rovat: utasítás, Formátum: Html file
 • az adózónak járó költségvetési támogatás, adó-visszatérítés, adó-visszaigénylés késedelmes kiutalásából eredő késedelmi kamat számításáról szóló 8/2006. (AEÉ 12.) APEH utasítás hatályon kívül helyezéséről
 • Bírósági gyakorlat az Az általános forgalmi adó (áfa) visszaigényléséről
 • Rovat: bírósági gyakorlat, Formátum: Html file
 • Az általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylése szempontjából nincs jelentősége a gazdasági esemény végbemenetelének vagy a felperes jóhiszemű eljárásának a számla befogadása során, ha a számlakibocsátó a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásával nem rendelkezik, vagy a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában a számlák nemszerepelnek és a számlatömb beszerzéséről bizonylat nem áll rendelkezésre. [Az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény (Áfa tv.) 13.§ (1) bekezdésének 16-18. pontjai, az adózás rendjéről szóló, többször módosított 1990. évi XCI. törvény (Art.) 96.§ (3) bekezdése, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet (R.) 1. §-a és 4. §-a]
 • FELHÍVÁS
 • Rovat: FELHÍVÁS, Formátum: Html file
 • Kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető jövedéki adó-visszaigénylésről
 • Hónap tanácsa
 • Rovat: Hónap tanácsa, Formátum: Html file
 • Utazásszervezési szolgáltatás és az Áfa II.
 • II. Bírósági gyakorlat
 • Rovat: jogalkalmazás, Formátum: Html file
 • Nem minősül a gazdálkodási körön belüli termékértékesítésnek, – és rendeltetésellenes joggyakorlást is megvalósít – amennyiben az ingatlanforgalmazással foglalkozó társaság egyetlen alkalommal, nagymennyiségű pálinkás üvegeket vásárol és ugyanazon a napon, közel azonos tulajdonosi körrel rendelkező, szeszesital gyártásával is foglalkozó, azonos telephelyű társaság részére beszerzési áron továbbértékesít kizárólag azzal a céllal, hogy az átvihető követelésként nyilvántartott adót – a 4 millió forintos bevételi határ elérésére alapozva – visszaigényelje. Az ilyen jogügylet alapján visszaigényelt általános forgalmi adó jogosulatlan visszaigénylésnek minősül.
 • II. Bírósági gyakorlat
 • Rovat: bírósági gyakorlat, Formátum: Html file
 • 1. A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérést az adózó hitelt érdemlő adatokkal igazolhatja. Ugyanakkor a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség keretében megtett vagyonnyilatkozat – mint írásbeli nyilatkozat – önmagával, tehát a nyilatkozat megtételével nem igazolja a benne foglalt adatokat. 2. A túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülését követően az adóhatóság a túlfizetés összegét hivatalból az általa nyilvántartott, az adózót terhelő más adótartozásra számolja el, vagy adótartozás hiányában azt hivatalból törli. Az adózó tehát csakis és kizárólag a túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülési idején belül rendelkezhet arról, hogy az adóhatóság által nyilvántartott túlfizetését más adótartozásra számolja el. Az elévülést követően az adózót ez a jog már nem illeti meg, de az adóhatóság hivatalból rendelkezhet a túlfizetés adótartozásra történő elszámolásáról, amennyiben adótartozás fennáll. Adótartozás hiányában ugyanakkor az elévült túlfizetést az adóhatóságnak hivatalból törölnie kell.
 • II. Bírósági gyakorlat 22.
 • Rovat: bírósági gyakorlat, Formátum: Html file
 • Az adóraktári áru „útjának” nyomon követhetőségét a jövedéki jogszabályok nagyon szigorúan szabályozzák. A felperes olyan áru beszerzése után kívánt áfát visszaigényelni, amelynek hollétét és tulajdoni helyzetét objektív tények alapján lehetett megállapítani. E szerint viszont az áru egyértelműen nem volt a számlakibocsátó tulajdona. Az adóraktár a számlakibocsátót nem is ismerte. A számlán szereplő jogügylet nem az ott feltüntetett felek között ment végbe, a számla súlyos tartalmi hibában szenved, hiteltelen, így adólevonásra alkalmatlan. „Feltételezésekre”, az adóraktáron belüli egyébként dokumentumokkal nem igazolható tulajdonosváltásra, döntést alapozni nem lehet.

Bejelentkezés


E-mail cím:

Jelszó:


A Saldo Zrt. web-oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. Az oldalak jogosulatlan használata, másolása és egyéb felhasználása jogkövetkezményt von maga után. Copyright © 2003-2014 SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Minden jog fenntartva. All rights reserved. Adatvédelem | Impresszum